خردل وحشی ایران خسارت قانون مرکزی

خردل وحشی: ایران خسارت قانون مرکزی میلیون اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی تروریست زن وظیفه راهنمایی تروریست‌ها را به عهده داشته است

یک عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه زن بازداشت شده است عملیات تروریستی حرم مطهر اهل بخش‌های جنوبی کشور بوده هست، گفت که این زن

تروریست زن وظیفه راهنمایی تروریست‌ها را به عهده داشته است

تروریست زن وظیفه راهنمایی تروریست ها را به عهده داشته است

عبارات مهم : تروریست

یک عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه زن بازداشت شده است عملیات تروریستی حرم مطهر اهل بخش های جنوبی کشور بوده هست، گفت که این زن وظیفه راهبری و راهنمایی تروریست ها را داشته است.

محمدجواد جمالی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به دیدار از محل اتفاق حرم مطهر امام (ره) گفت: روز گذشته بعد از اتفاق تروریستی حرم یک زن در دام نیروهای امنیتی و انتظامی گرفتار شد. این تروریست اصالت ایرانی داشته و اهل بخش های جنوبی کشور است.

تروریست زن وظیفه راهنمایی تروریست‌ها را به عهده داشته است

وی گفت که وظیفه این زن راه بلدی و راهنمایی تروریست ها بوده و با آنها همکاری شهری و همکاری اجتماعی می کرده هست. ماموریت او جهت حمله تروریستی به حرم مطهر به عنوان یک راهنما و راه بلد بوده است.

وی با تکذیب صحبت های منتسب به او مبنی بر اینکه این زن سرویس های جنسی به تروریست ها می داده است گفت: بنده چنین چیزی نگفتم. وظیفه این زن هدایت افراد و سرویس های اجتماعی و نه جنسی بوده هست. او همراهی پشتیبانی می کرده و به عنوان راه بلد بوده است.

یک عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه زن بازداشت شده است عملیات تروریستی حرم مطهر اهل بخش‌های جنوبی کشور بوده هست، گفت که این زن

جمالی همچنین گفت که همدستان این تروریست در حمله تروریستی به حرم نیز ایرانی بوده و مربوط به نواحی غربی کشور بودند. این زن تروریست هیچگونه نسبت خویشاوندی و قومیتی با دیگر تروریست ها نداشته است.

واژه های کلیدی: تروریست | تروریستی | راهنمایی | تروریست ها | حمله تروریستی | عملیات تروریستی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs