خردل وحشی ایران خسارت قانون مرکزی

خردل وحشی: ایران خسارت قانون مرکزی میلیون اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی سقف پرداخت خسارت مالی بدون کروکی به ۷ میلیون تومان زیاد کردن یافت

سقف پرداخت خسارت مالی بدون کروکی بیمه نامه های شخص ثالث درحوادث رانندگی به ۷ میلیون تومان زیاد کردن یافت؛این بخشنامه به واحدهای اجرایی ابلاغ شده است است.

سقف پرداخت خسارت مالی بدون کروکی به ۷ میلیون تومان زیاد کردن یافت

سقف پرداخت خسارت مالی بدون کروکی به ۷ میلیون تومان زیاد کردن یافت

عبارات مهم : ایران

سقف پرداخت خسارت مالی بدون کروکی بیمه نامه های شخص ثالث درحوادث رانندگی به ۷ میلیون تومان زیاد کردن یافت؛این بخشنامه به واحدهای اجرایی ابلاغ شده است است.

به گزارش مهر به نقل از بیمه ایران، مدیریت بیمه های اتومبیل بیمه کشور عزیزمان ایران با صدور دستورالعملی به واحدهای اجرایی خود اعلام کرد : با عنایت به زیاد کردن قیمت دیه در سال ۱۳۹۶ و ابلاغ ارقام تعهدات تازه خسارت بدنی و مالی بیمه شخص ثالث از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی، سقف پرداخت خسارت مالی بدون کروکی بیمه نامه های شخص ثالث منوط به تحقق شرایط مندرج در قانون، ۷۰ میلیون ریال اعلام می شود.

سقف پرداخت خسارت مالی بدون کروکی به ۷ میلیون تومان زیاد کردن یافت

بیمه مرکزی کشور عزیزمان ایران در بخشنامه خود، تمامی شرکت های بیمه کشور را موظف کرد از ابتدای فروردین ۹۶ بیمه نامه شخص ثالث را با تعهدات بدنی ۲۸۰ میلیون تومان (معادل دیه ماههای حرام) و تعهدات مالی حداقل ۷ میلیون تومان و بیمه حوادث راننده را با تعهدات بدنی حداقل ۲۱۰ میلیون تومان صادر کنند.

بر اساس این بخشنامه باتوجه به اینکه در قانون بیمه اضطراری خسارات وارد شده است به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، جبران کسری پوشش بیمه نامه شخص ثالث در بخش تعهدات بدنی که ناشی از زیاد کردن مبلغ ریالی دیه باشد، برعهده صندوق تامین خسارت های بدنی قرار گرفته هست، لذا دریافت الحاقیه زیاد کردن تهعدات بدنی بیمه شخص ثالث جهت کلیه بیمه نامه های صادره از ابتدای سال ۱۳۹۵منتفی است.

سقف پرداخت خسارت مالی بدون کروکی بیمه نامه های شخص ثالث درحوادث رانندگی به ۷ میلیون تومان زیاد کردن یافت؛این بخشنامه به واحدهای اجرایی ابلاغ شده است است.

واژه های کلیدی: ایران | خسارت | قانون | مرکزی | میلیون | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs